Erro
Formalización de contrato de obras de "Urbanización da travesía da OU - 540 en Bande (PP.QQ. 39+610 - 39+711 ) Imprimir

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS DE “URBANIZACIÓN DA TRAVESÍA DA OU-540, EN BANDE (PP.QQ. 39+610 – 39+711)”

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 9/2016.

c) Dirección de internet do perfil de contratante: www.concellodebande.com e www.depourense.es

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición: Urbanización da travesía da OU-540, en Bande (PP.QQ. 39+610 – 39+711).

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Aberto.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 244.483,80€ (202.052,73€ e 42.341,07€ de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 11-11-2016.

b) Contratista: “Coviastec S.L.”

c) Nacionalidade: Española.

d) Importe de adxudicación: 177.421,94 €(146.629,70€ e 30.792,24€ de I.V.E.).

e) Prazo de execución: 6 meses. Antes del 30 de novembro de 2016 deberán estar xustificadas unidades de obra por importe mínimo de 61.120,96€.

6) Formalización do contrato:

a) Data de formalización do contrato administrativo: 17 de novembro de 2016.

b) Contratista: “Coviastec, S.L.”

c) Importe de adxudicación: 177.421,94€ (146.629,70 € y 30.792,24€ de I.V.E.).

d) Prazo de execución: 6 meses. Antes del 30 de novembro de 2016 deberán estar xustificadas unidades de obra por importe mínimo de 61.120,96€.

Bande, 21 de novembro de 2016.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.