Erro
Subvencións Solicitadas a Particulares, Asociacións, (.....) Imprimir
Xoves, 19 Maio 2011

Ano 2011

Solicitude de Subvencións a persoas xurídicas (Deputación Provincial de Ourense).

Ano 2010

? Orde do 23 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras, así como a súa convocatoria para os anos 2008-2009, para a concesión de axudas en materia de conservación dos recursos naturais e o fomento de accións da poboación local para o desenvolvemento sustentable dos espazos declarados como parques naturais na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 5 de maio de 2008/ Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible).

? Orde do 31 de marzo de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas a actividades de fomento para a conservación e a restauración de bens do patrimonio etnográfico de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2008. (DOG 9 de abril de 2008/ Consellería de Cultura e Deporte).

? Orde ARM/2132/2008, do 24 de xuño , pola que se publica para o exercicio 2008, a convocatoria de axudas ó asociacionismo en redes de desenvolvemento rural de ámbito estatal. (BOE núm.173 do 18 de xullo de 2008/Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Mariño). 

? Orde do 28 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 2010 as axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural. (Doga 5 de xaneiro de 2010- Consellería do Medio Rural).

? Resolución do 15 de decembro de 2009 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, e se anuncia a convocatoria para o ano 2010. (Doga 24 de decembro de 2009. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural