• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Formalización de contrato de obra “Espazo de emprendemento comercial, mercado do xurés”
 
Formalización de contrato de obra “Espazo de emprendemento comercial, mercado do xurés” PDF Imprimir Correo-e

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 13/2016.

c) Dirección de internet no perfil do contratante: www.concellobande.com e www.depourense.es.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descrición: “Espazo de emprendemento comercial, mercado do xurés”.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 77.723,00€ (64.233,88 € e 13.489,12€ de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 25-10-2016.

b) Contratista: Rural consulting S.L.

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 77.500,00€(64.049,58€ e 13.450,42€ de I.V.E.).

c) Prazo de execución: 1 mes.

d) Data de formalización do contrato en documento administrativo: 26 de outubro de 2016.

Bande, 26 de outubro de 2016.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.