• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Adxudicación de contrato de obras "Espazo de emprendemento comercial mercado do xurés"
 
Adxudicación de contrato de obras "Espazo de emprendemento comercial mercado do xurés" PDF Imprimir Correo-e

ANUNCIO NO PERFIL DO CONTRATANTE

ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 25 de outubro de 2016 adxudicouse o contrato de obras de “Espazo de emprendemento comercial, mercado do xurés”, de conformidade co establecido no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a adxudicación no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 13/2016.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición: Espazo de emprendemento comercial mercado do xurés.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 77.723,00€ (64.233,88€ e 13.489,12€ de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 25-10-2016.

b) Contratista: Rural Consulting S.L.

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 77.500,00€(64.049,58€ e 13.450,42€ de I.V.E.).

d) Prazo de formalización do contrato: 8 días hábiles contados desde o seguinte ó da recepción da notificación de adxudicación.

Bande, 26 de outubro de 2016.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.