• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Formalización de contrato "Instalación de caldeira de biomasa no polideportivo municipal"
 
Formalización de contrato "Instalación de caldeira de biomasa no polideportivo municipal" PDF Imprimir Correo-e

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS MIXTO DE SUBMINISTRACIÓN E OBRAS

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 12/2016.

c) Dirección de internet no perfil do contratante: www.concellobande.com e www.depourense.es.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descrición: “Instalación de caldeira de biomasa no polideportivo municipal”.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 22.860,29€ (18.892,80 € e 3.967,49 € de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 19-10-2016.

b) Contratista: Ferretería y Servicios Bande S.L.

c) Nacionalidade: Española.

d) Importe de adxudicación: 22.840,13€(18.876,14€ e 3.963,99€ de I.V.E.).

e) Prazo de execución: 20 de outubro de 2016.

f) Data de formalización do contrato en documento administrativo: 19 de outubro de 2016.

Bande, 20 de outubro de 2016.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.