• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Adxudicación de contrato de obras "Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias"
 
Adxudicación de contrato de obras "Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias" PDF Imprimir Correo-e

ANUNCIO NO PERFIL DO CONTRATANTE

ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 12 de xullo de 2016 adxudicouse o contrato de obras de “mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias”, de conformidade co establecido no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a adxudicación no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 6/2016.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descrición: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 69.637,92€ (57.552,00 € e 12.085,92 € de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 12-07-2016.

b) Contratista: Coviastec, S.L.

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 68.593,35€(56.688,72€ e 11.904,63€ de I.V.E.).

d) Prazo de formalización do contrato: 8 días hábiles contados desde o seguinte ó da recepción da notificación de adxudicación.

Bande, 13 de xullo de 2016.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.