• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Adxudicación de contrato de obras "Alumeado público en Martiñán"
 
Adxudicación de contrato de obras "Alumeado público en Martiñán" PDF Imprimir Correo-e

ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE

ADXUDICACIÓN DE CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRACIÓN E OBRAS.

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de maio de 2016 adxudicouse o contrato mixto de subministración e obra de “Alumeado Público en Martiñán”, de conformidade co establecido no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, por o que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a adxudicación no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 1/2016.

c) Dirección de internet do perfil do contratante: www.concellobande.com e www.depourense.es.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Mixto, Subministración e obras.

b) Descrición: “Reforma de alumeado público en Martiñán”.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 42.301,52€ (34.959,93 € e 7.341,59€ de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 19-05-2016.

b) Contratista: Instalaciones Alfedi, S.L.

c) Nacionalidade: Española.

d) Importe de adxudicación: 41.745 € (34.500,00 € e 7.245,00 € de I.V.E.).

e) Prazo de execución: dous meses contados desde a sinatura do contrato.

Bande 23 de maio de 2016.

O alcalde

Asdo. José Antonio Armada Pérez