• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Adxudicación de contrato de obras para ampliación do cemiterio municipal
 
Adxudicación de contrato de obras para ampliación do cemiterio municipal PDF Imprimir Correo-e

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 24 de novembro de 2015 adxudicouse o contrato de obras de “Ampliación do cemiterio municipal de Bande”, de conformidade co establecido no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a adxudicación no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 10/2015.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descrición: Ampliación do cemiterio municipal de Bande.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 150.000€ (123.966,94 € e 26.033,06 € de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 24-11-2015.

b) Contratista: Coviastec, S.L.

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 149.213,99 € (123.317,35€ e 25.896,64€ de I.V.E.).

d) Prazo de formalización do contrato: 15 días hábiles contados desde o seguinte ó da recepción da notificación de adxudicación.

Bande, 25 de novembro de 2015.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.