• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Adxudicación de contrato de obra do 29-09-2015
 
Adxudicación de contrato de obra do 29-09-2015 PDF Imprimir Correo-e

ANUNCIO NO PERFIL DO CONTRATANTE

ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 29 de setembro de 2015 adxudicouse o contrato de obras de “recuperación e mellora da praza municipal de abastos”, de conformidade co establecido no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a adxudicación no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 9/2015.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descrición: Recuperación e mellora da praza municipal de abastos.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 75.000 € (61.983,47 € e 13.016,53 € de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 29-09-2015.

b) Contratista: Coviastec, S.L.

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 74.314,24 € (61.416,73 € e 12.897,51€ de I.V.E.).

d) Prazo de formalización do contrato: 15 días hábiles contados desde o seguinte ó da recepción da notificación de adxudicación.

Bande, 30 de setembro de 2015.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.