• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Formalización do contrato de obras de "Mellora de capa de rodadura de camiños de titularidade municipal de O pazo, Mexide e Santa Comba"
 
Formalización do contrato de obras de "Mellora de capa de rodadura de camiños de titularidade municipal de O pazo, Mexide e Santa Comba" PDF Imprimir Correo-e

ANUNCIO NO PERFIL DO CONTRATANTE

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

Mediante resolución da alcaldía de data 17 de xuño de 2015 adxudicouse o contrato de obras de “mellora de capa de rodadura de camiños de titularidade municipal de O Pazo, Mexide e Santa Comba”, de conformidade co establecido no artigo 154 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a formalización no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 2/2015.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descrición: Mellora de capa de rodadura de camiños de titularidade municipal de O Pazo, Mexide e Santa Comba.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 89.710,61€ (74.141€ e 15.569,61 de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 17-06-2015.

b) Contratista: Explotacións Medioambientais, S.L.

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 89.710,61€ (74.141€ e 15.569,61 de I.V.E.).

d) Prazo de formalización do contrato en documento administrativo: 24 de xuño de 2015.

Bande, 25 de xuño de 2015.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.