• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Formalización de contrato de subministración "Instalación de caldeira de biomasa no Centro de día"
 
Formalización de contrato de subministración "Instalación de caldeira de biomasa no Centro de día" PDF Imprimir Correo-e

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 24 de outubro de 2014 aprobouse a adxudicación do contrato de subministración para “Instalación de caldeira de biomasa no Centro de día”, de conformidade e co establecido no artigo 154 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a formalización do contrato no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 4/2014.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Subministración.

b) Descrición: “Instalación de caldeira de biomasa no centro de día”.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 28.529,68€ (23.578,25€ e 4.951,43 de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 24-10-2014.

b) Contratista: “Ferretería y Servicios Bande, S.L.”

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 28.227,18€ (23.328,25€ e 4.898,93 de I.V.E.).

d) Data de formalización do contrato en documento administrativo: 27 de outubro de 2014.

Bande, 7 de novembro de 2014.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.