• Galician (Galego)
 • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Contratación do bar do pavillón municipal
 
Contratación do bar do pavillón municipal PDF Imprimir Correo-e

Prego de cláusulas para a contratación do bar do pavillón municipal

Anuncio para a contratación do bar do pavillón municipal

Conforme ao acordado pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o dia 27 de xuño de 2014, por medio do presente anuncio efectúase a convocatoria do procedemento aberto, atendendo á oferta economicamente máis vantaxosa, como único criterio de adxudicación o prezo ofertado, para a adxudicación do contrato administrativo especial de explotación do bar do pavillón municipal, conforme os seguintes datos:

 1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención da información:
  a) Organismo:Concello de Bande
  b) Dependencia que tramita o expediente:Secretaría
  c) Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia:Concello de Bande
  2) Enderezo:R/ San Roque nº 2
  3) Localidade e código postal:Bande,32840
  4) Teléfono:988443001
  5) Telefax:988443430
  6) Correo electrónico: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo
  7) Enderezo da Internet do perfil do contratante: www.concellobande.com
 2. Obxecto do contrato:
  a) Tipo: Contrato administrativo especial
  b) Descrición:explotación do bar do pavillón municipal.
  e) Prazo de execución/entrega:Dende a formalización do contrato ata o 15 de setembro.
 3. Tramitación e procedemento:
  a) Tramitación:Urxente
  b) Procedemento:Aberto
  c) Tipo de licitación:105€ mais IVE(a alza)
  d) Criterios de adxudicación: Maior prezo ofertado
 4. Garantías esixidas.
  Provisional : non se esixe.
  Definitiva (%): 5% da adxudicación.
 5. Requisitos específicos do contratista:
  a) Clasificación:Non se require
  b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: Acreditarase polos medios previstos no prego de cláusulas.
 6. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
  a) Data límite de presentación:Ata as 14 horas do 8º dia natural posterior á publicación deste anuncio na páxina web.
  b) Lugar de presentación:
  1. Dependencia:Rexistro Xeral do Concello de Bande
  2. Enderezo:R/ San Roque nº 2
  3. Localidade e código postal:Bande, 32840
 7. Apertura de ofertas: Ás 10 horas dentro dos 3 días hábiles seguintes ao remate da presentación de ofertas.


Bande, 30 de xuño de 2014
O alcalde
José Antonio Armada Pérez