• Galician (Galego)
 • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Contratación do bar das piscinas municipais
 
Contratación do bar das piscinas municipais PDF Imprimir Correo-e

Prego de cláusulas para a contratación do bar da piscina municipal

Anuncio para a contratación do bar da piscina municipal

 

Conforme ao acordado pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o dia 5 de xuño de 2014, por medio do presente anuncio efectúase a convocatoria do procedemento aberto, atendendo á oferta economicamente máis vantaxosa, como único criterio de adxudicación o prezo ofertado, para a adxudicación do contrato administrativo especial de explotación do bar da piscina municipal, conforme os seguintes datos:

 1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención da información:
  • a) Organismo:Concello de Bande
  • b) Dependencia que tramita o expediente:Secretaría
  • c) Obtención de documentación e información:
   • 1) Dependencia:Concello de Bande
   • 2) Enderezo:R/ San Roque nº 2
   • 3) Localidade e código postal:Bande,32840
   • 4) Teléfono:988443001
   • 5) Telefax:988443430
   • 6) Correo electrónico: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo
   • 7) Enderezo da Internet do perfil do
   • contratante:www.concellobande.com
2. Obxecto do contrato:
   • a) Tipo: Contrato administrativo especial
   • b) Descrición:explotación do bar das piscinas municipais.
   • e) Prazo de execución/entrega:Dende a formalización do contrato ata o peche das piscinas municipais
3. Tramitación e procedemento:
   • a) Tramitación:Urxente
   • b) Procedemento:Aberto
   • c) Tipo de licitación:105€ mais IVE(a alza)
   • d) Criterios de adxudicación: Maior prezo ofertado
4. Garantías esixidas.
   • Provisional : non se esixe.
   • Definitiva (%): 5% da adxudicación.
5. Requisitos específicos do contratista:
   • a) Clasificación:Non se require
   • b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional:
   • Acreditarase polos medios previstos no prego de cláusulas.
6. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
   • a) Data límite de presentación:Ata as 14 horas do 8º dia natural posterior á publicación deste anuncio na páxina web.
   • b) Lugar de presentación:
   • 1. Dependencia:Rexistro Xeral do Concello de Bande
   • 2. Enderezo:R/ San Roque nº 2
   • 3. Localidade e código postal:Bande, 32840
7. Apertura de ofertas: Ás 10 horas dentro dos 3 días hábiles seguintes ao remate da presentación de ofertas.

Bande 20 de xuño de 2014