• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Anuncio de formalizacion de contrato de Arrendamento
 
Anuncio de formalizacion de contrato de Arrendamento PDF Imprimir Correo-e

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

1. Entidade adxudicadora: Concello de Bande.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 3/2013.

c) Dirección de internet do perfil do contratante: WWW.concellobande.com.

2. Obxecto de contrato.

a) Tipo: Obras.

b) Descrición: “Soterramento de liñas de distribución de alumeado público na rúa acceso ó grupo escolar”.

3. Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4. Prezo do contrato.

a) Prezo: 109.836,55€ (90.774,00€ e 19.062,55€ de I.V.E).

5. Adxudicación.

a) Data: 08-11-2013.

b) Data de formalización do contrato: 19-11-2013.

c) Contratista: “Construcciones Benigno Álvarez, S.L.”

d) Importe da adxudicación: 109.626,00€ (90.600,00€ e 19.026,00€ de I.V.E).

Bande, 22 de novembro de 2013.

O Alcalde

Asdo. José Antonio Armada Pérez