• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Contrato de alquiler de local para Centro de Día
 
Contrato de alquiler de local para Centro de Día PDF Imprimir Correo-e

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 14 de outubro de 2013 aprobouse a adxudicación do contrato de arrendamento de local para centro de día, de conformidade co establecido no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a adxudicación do mesmo.

1.     Entidade adxudicadora

a)     Organismo: Concello de Bande.

2.     Obxecto de contrato:

a)     Tipo de contrato: Arrendamento de local

b)     Descrición: Arrendamento de local de 250 m2, sito en planta baixa do inmoble da praza da Constitución nº 2 de Bande.

3.     Tramitación, procedemento, duración

a)     Tramitación: Ordinaria.

b)     Procedemento: Procedemento negociado con publicidade.

c)     Duración: 10 anos.

4.     Prezo do contrato

a)     90.750€( 75.000€ e 15.750€ de I.V.E.)

5.     Adxudicación

a)     Data: 14/10/2013

b)     Contratista: "O soño de VeLuMe s.L."

c)     Nacionalidade: Española.

d)     Importe da adxudicación: 90.750€ (75.000€ e 15.750€ de I.V.E)

e)     Prazo de formalización do contrato: 15 días hábiles contados dende o seguinte ó da recepción da notificación de adxudicación.